Zumba pro děti je taneční cvičení v latinsko-americkém rytmu. Děti se naučí vnímat hudbu, získat cit pro rytmus, rozvíjet své pohybové schopnosti a spolupracovat s ostatními dětmi. Každou lekci nás čekají zábavné soutěže a hry.

Nebude chybět nácvik jednoduché skupinové choreografie, vystoupení pro rodiče, v případě zájmu účast na soutěžích nebo zajímavých akcí.

Děti se naučí:

  • vnímat hudbu a její rytmus
  • držení těla a zlepší si fyzickou kondici
  • nové druhy tanců
  • jednoduché choreografie
  • taneční hry

Trénink menších dětí je přizpůsoben jejich věku. Základy pohybových prvků se naučí zvládnout pomocí motivačních básniček, písniček, her a soutěží.