Pravidla dětských kurzů

PRAVIDLA PRO ROK 2023/2024

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO KURZU

Přihlásit své dítě do kurzu můžete prostřednictvím elektronické přihlášky na webu www.anetakuklinkova.cz nebo v papírové podobě (odevzdáte instruktorovi na lekci). 

POŘADATEL
Pořadatelem dětských kurzů je Dětská akademie pohybu, z. s. pod vedením Anety Kuklínkové.

PLATBA KURZOVNÉHO

Platba kurzovného se provádí čtvrtletně nebo pololetně za 1. i 2. pololetí šk. roku. Po řádně vyplněné přihlášce VÁM vystavíme fakturu, kterou společně s potvrzením o platbě můžete použít u pojišťovny Vašeho dítěte.

SANKCE ZA NEDODRŽENÍ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

V případě nedodržení výše vypsaných platebních podmínek si organizátor kurzu vyhrazuje právo zamítnout dítěti vstup na daný kurz. Ocitne-li se účastník v prodlení s úhradou kurzovného o víc jak 10 dnů od data, které je stanoveno v platebních podmínkách (aniž by to organizátorovi kurzu předem oznámil), je povinen uhradit pokutu ve výši 20% kurzovného. Pozn. Bohužel máme čím dál tím více zkušeností s neplatiči. Vždy se dá na všem domluvit, ale je nutné komunikovat. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách bránících jeho účasti na lekcích, jež vznikly na jeho straně. Kurzovné, resp. jeho poměrná část, bude vráceno pouze v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (tj. více jak 1 měsíc).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

Každoročně bojujeme v zimních měsících s počasím, které je nevyzpytatelné (sníh, námraza, nesjízdné silnice, atd.). V případě, že vedení Dětské akademie pohybu usoudí, že přejezd lektorek z místa bydliště do místa, kde má proběhnout lekce je životu nebezpečný, vyhrazuje si právo danou lekci max. 1 hodinu před začátkem lekce zrušit. Tato zrušená lekce bude nahrazena o prázdninách, volnu nebo na konci roku (prodloužením kurzu o dané lekce). Děkujeme za pochopení.

CO S SEBOU NA JEDNOTLIVÉ LEKCE

Děti musí mít na každou lekci sportovní oblečení - kalhoty/kraťase/třičtvrťáky a tričko/tílko. Na nohou musí mít pevnou obuv (botasky, tenisky). V papučích nebo pantoflích bude dětem vstup na lekci zakázán. Bezpečnost a zdraví dětí je pro nás na prvním místě. S sebou dětem vždy také nezapomeňte dát láhev s pitím. Lektor přebírá za dítě zodpovědnost jen v rámci dané lekce - tzn. od začátku do konce hodiny. Př. Když lekce probíhá od 15:00 - 16:00 hodin, má lektor zodpovědnost pouze v této době. Po skončení lekce přebírá zodpovědnost za dítě opět jeho rodič. V případě, že dítě musí odejít z hodiny dříve, je třeba napsat lektorce papírek s informací o dřívějším odchodu z lekce (jméno a příjmení dítěte, datum + čas a podpis rodiče).

Vaše děti se mohou již teď těšit na skvělou zábavu a spoustu zážitků nejen na lekcích. 

Bude to úžasný školní rok 2023/2024