Pravidla kurzů pro veřejnost

KURZY PRO VEŘEJNOST - ACTIVE STUDIO ANETY KUKLÍNKOVÉ

PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

JAKÝ PŘÍNOS A EFEKT MÁ PRAVIDELNÉ CVIČENÍ

Lektor má možnost Vás více poznat a uplatňovat tak na lekcích i individuální přístup k Vaši osobě.

Vy poznáte více lektora, a proto si každou lekci dokážete více užít a více si z dané lekce odnést.

Zvýší se Vám tělesná kondice, výdrž a v neposlední řadě budete mít více síly.

Už po prvním měsíci cvičení na sobě poznáte pokrok a budete se cítit lépe.

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ NA LEKCE A JEJICH SPECIFIKACE

Pokud Vás zaujal náš kurz, máte několik způsobů, jak se na naše lekce přihlásit.

V případě, že se chystáte chodit pravidelně, doporučujeme Vám zvolit variantu KURZOVNÉ, které je finančně nejvýhodnější. Pokud lekce pravidelně navštěvovat nemůžete, případně chcete střídat nejrůznější místa, doporučujeme Vám zvolit variantu PERMANENTKA. Jestliže chcete kurz pouze vyzkoušet, ideální varianta je JEDNOTLIVÝ VSTUP. Pokud vybraný kurz navštívíte v tomto šk. roce poprvé, platíte pouze 50,- Kč. Vyzkoušíte a uvidíte.

Hodnota cvičení:

 • cena za každou lekci zahrnuje pronájem sálu, práci lektora, ozvučení

 • Cena zakoupeného kurzu nebo permanentky zahrnuje pronájem sálu, práci lektora, ozvučení, členský příspěvek, ve kterém je zahrnuto pojištění, administrace, členské výhody (po dobu platnosti permanentky nebo kurzovného)

KURZOVNÉ

 • Možnost zakoupení pololetního nebo celoročního kurzovného - upřesněno vždy u konkrétího kurzu. Ne každý kurz má vypsané kurzovné.

 • V případě, že do kurzu nastoupíte později a budete mít zájem o kurzovné, již proběhlé lekce se VÁM z celé částky odečtou. Kurzovné je však třeba objednat nejméně na polovinu z celkového počtu lekcí. Zakoupením kurzovného získáváte jako BONUS dalších 5 vstupů do Active studia AK v hodnotě VAŠEHO kurzu, které můžete využít na jakoukoli další lekci v daném časovém období. Jak to funguje? Ke kurzovnému získáte další kartičku s 5 vstupy. Jste např. na mateřské dovolené a hodnota jednoho vstupu u VAŠEHO kurzovného je 65,- Kč - . V případě, že kromě VAŠEHO kurzu navštívíte jinou lekci a předložíte tuto kartičku, zaplatíte na lekci pouze 65,- Kč místo 90,- Kč. Tuto kartičku můžete využít a nebo nemusíte.

 • V ceně kurzovného nejsou zahrnuty lekce, které připadnou na dny státních svátků a všech prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a letní). V případě, že se lekce v těchto dnech uskuteční - budete si moci zakoupit jednotlivé vstupy, vyzkoušet jiné druhy cvičení, aj.

 • Na lekce se přihlásíte přes webové stránky www.anetakuklinkova.cz/activestudio

 • Změna lektora na lekcích vyhrazena.

 • Změna termínů lekcí vyhrazena.

 • V případě zrušení lekcí z naší strany vrátíme peníze nebo nabídneme náhradní termín.

Výhody KURZOVNÉHO:

 • Od zakoupení kurzu máte zarezervovanou každou hodinu.

 • Nemusíte se hlásit ani odhlašovat z lekcí. Každou lekci v daném kurzu máte zaplacenou, proto doporučujeme, když se nebudete moci zúčastnit, zajistěte si zástup, jinak VÁM lekce propadá - vaše kurzovné je přenosné!!! V případě, že byste nechodili pravidelně, kurzovné se VÁM nevyplatí a zvolte raději možnost permanentky.

 • Pravidelné cvičení je pro Vás mnohem přínosnější po fyzické i psychické stránce.

 • BONUS!!! Nevychozené lekce si můžete vybrat i na jiných lekcích, které Active studio AK pořádá (v případě, že je na lekci volno. Vždy je nutné se předem nahlásit)

 • Nevybrané lekce je třeba využít v daném pololetí, tzn. nelze je převádět do pololetí následujícího a např. odečíst z následujícího kurzovného.

 • Dále také budou označeny nejrůznější akce a produkty, kde při jejich zakoupení/využití budete opět moci využít těchto nevychozených vstupů v podobě slevy.

 • V případě, že byste dlouhodobě onemocněli, domluvíme se a peníze Vám vrátíme

Přihláška a zakoupení kurzovného

Přihlášku na daný kurz je nutné vyplnit na webu www.anetakuklinkova.cz/activestudio v sekci PŘIHLÁŠKA v záložce LEKCE PRO VEŘEJNOST - KURZOVNÉ. Nezapomeňte uvést všechny důležité údaje - jméno a příjmení, telefonní číslo, email, o jaký kurz máte zájem (body therapy, trampolínky, zumba), v jakém městě (Boskovice, Blansko, Drnovice, ..). Obratem Vám bude na Váš email zasláno potvrzení s informacemi o platbě kurzovného (většinou do 24 h - děláme bohužel zatím vše ručně).

Kurzovné na dané pololetí se platí pouze bankovním převodem! Veškeré údaje k platbě Vám budou zaslány emailem.

Důležité!!!

Přihláška je platná až po uhrazení kurzovného!

Zaplacením kurzovného vyjadřujete souhlas s pravidly na rok 2020/2021

Přednost na lekci má vždy klient se zakoupeným kurzem.

PERMANENTKA

 • Možnost zakoupení permanentky na 5, 10 nebo 20 vstupů.

 • Vhodné pro ty, kteří pracují např. na směny a nemohou se zúčastnit všech lekcí

 • Platí pro všechny lekce, které Active studio AK pořádá

 • Než půjdete na lekci, je nutné se nejprve přihlásit. (Můžete i na více lekcí dopředu, ale v případě, že se nebudete moci zúčastnit lekce, je nutné se nejpozději v den konání lekce do 11 h odhlásit, jina by VÁŠ vstup propadl).

Výhody a nevýhody permanentky x kurzovné:

 • Pokud máte kurzovné, máte zarezervované místo na každé lekci daného kurzu, pokud máte permanentku, je nutné se na každou lekci hlásit (přes email či telefon, průběžně spustíme rezervační systém) a odhlásit se formou SMS na telefonní číslo Active studia AK nejpozději do 11 h v den konání lekce. Čím dříve nám však dáte vědět, že nedorazíte, tím více Vám budeme vděční a budeme Vaše místo moct nabídnout několemu jinému.

 • Permanentku můžete využít na kterýkoli kurz ve stejné hodnotě, případně rozdíl doplatit.

 • Nevychozené lekce u kurzovného můžete využít na dalších lekcích (pokud bude volno).

 • Permanentka i kurzovné jsou časově omezeny.

JEDNOTLIVÝ VSTUP

 • Pro jednotlivý vstup je nutné si předem lekci rezervovat.

 • Platbu za lekci můžete provést na lekci lektorovi nebo přes účet.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

První pololetí probíhá od září/října do konce ledna. Druhé pololetí probíhá od února do května/června.

Každoročně bojujeme v měsících prosinec - únor s počasím, které je nevyzpytatelné (sníh, námraza, nesjízdné silnice, atd.). V případě, že vedení Active studia AK usoudí, že přejezd lektorek z místa bydliště do místa, kde má proběhnout lekce je životu nebezpečný, vyhrazuje si právo danou lekci max. 1 hodinu před začátkem lekce zrušit. Tato zrušená lekce bude nahrazena o prázdninách, volnu nebo na konci roku (prodloužením kurzu o dané lekce). Děkujeme za pochopení.

V případě nemoci lektorky se vynasnažíme zajistit kvalitní zástup nebo vás včas informujeme, lekci zrušíme a nahradíme v době volna nebo vrátíme za lekci peníze.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí na trénincích Active studia AK automaticky udělujete souhlas:

 • s uvedením osobních údajů /jméno a příjmení/, v dokumentech a webových stránkách projektu Active studia AK - např. v článcích na webu, v novinách, nástěnkách apod.

 • se zvěřejňováním fotografií a audovizuálního zobrazení z lekcí a akcí spojených s projektem Active studia AK bez udání dalších identifikačních znaků, jakými jsou například příjmení, věk, adresa bydliště např. na webových stránkách, nástěnce aj.

Souhlas poskytujete výhradně za tímto účelem po dobu školního roku 2020/2021 v Active studiu AK, které nesmí tyto údaje poskytnout třetím osobám vyjma zákonem stanovených případů.


Těšíme se na letošní šk. rok 2020 / 2021

Věříme, že si ho společně užijeme!!!!


Za Active studio AK

Aneta Kuklínková (info@anetakuklinkova.cz, tel.: 605159256)